BIO

An extended curriculum vitae

Psycholog z wykształcenia i zamiłowania, specjalizujący się w Marketingowej Psychologii Konsumenta, z 23-letnim praktycznym doświadczeniem w badaniach konsumenckich, planowaniu marek i komunikacji marketingowej we wszystkich mediach, od TV po social i direct.

Pracował dla czołowych agencji reklamowych – Leo Burnett, GREY, TBWA, Y&R, Isobar, konsultował międzynarodowy marketing i tracking marki dla Emirates Group w Dubaju.

Od końca 2021 roku pełnoetatowy maniak wykorzystania blockchain i Metaverse w marketingu i reklamie cyfrowej. Promotor i konsultant, pomagający markom i agencjom znaleźć drogę do Metaverse.


[ENG]

Psychologist by education and passion, specialized in Consumer Marketing Psychology, with 23 years of hands-on experience in consumer research, planning brands, and marketing communication in all media, from TV to digital, social and direct.

Worked for leading ad agencies – Leo Burnett, GREY, TBWA, Y&R, Isobar, consulted international marketing and brand tracking for the Emirates Group in Dubai

Since late 2021 a full-time explorer of how blockchain and Metaverse bring utiity to marketing and advertising. Promoter and a consultant, helping brands and agencies find their way to the Metaverse.